Rezultati ispita iz predmeta Rimsko pravo II

održanog 20.9.2017. godine.

Apsolventski ispitni rok (oktobar) - drugi ciklus

Međunarodni odnosi i diplomatija

Rezultati ispita: Moderne pravne kodifikacije

održanog 14.9.2017. godine.

Rezultati ispita iz predmeta Rimsko pravo I

održanog 18.9.2017.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta: PRAVO EVROPSKE UNIJE

održanog 18.9.2017. godine

Rezultati: RISP, 18. 9. 2017

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Novi termin ispita iz predmeta: SOCIJALNO PRAVO - 25.9.2017. godine sa početkom u 11:00 sati

Rezultati ispita iz predmeta: ENGLESKI JEZIK ZA PRAVNIKE

Rezultati ispita iz predmeta: PRAVO DRUŠTAVA

održanog 15.9.2017. godine

Rezultati ispita iz Stvarnog prava i Nasljednog prava