Rezultati I. kolokvija iz Nasljednog prava

Rezultati I. kolokvija iz Stvarnog prava

Rezultati I prarcijalnog ispita iz predmeta: Osnovi ekonomije II

održanog 16.4.2018. godine

Rezultati I kolokvija iz predmeta: TEORIJA PRAVA

održanog 19.4.2018. godine

Obavještenje o terminu prvog kolokvija iz Prava Evropske unije

Rezultati I kolokvija iz predmeta: UVOD U PRAVO

održanog 17.4.2018. godine

Rezultati I kolokvija iz predmeta: Ustavno pravo II

održanog 10.4.2018. godine

Rezultati I kolokvija iz predmeta: TRGOVAČKO PRAVO

Rezultati I kolokvija iz predmeta Obligaciono pravo-posebni dio

Rezultati pismenog ispita održanog 12. 4. 2018. godine

Obavještenje za studente druge godine

Nastava iz predmeta Pravana klinika iz porodičnog prava