Rezultati ispita iz predmeta Pravo intelektualnog vlasništva

Rezultati pismenog ispita održanog 16.11.2017. godine

Rezultati I kolokvija iz predmeta Obligaciono pravo-opći dio

Rezultati I kolokvija održanog 14.11.2017. godine

Rezultati I prarcijalnog ispita iz predmeta: Osnovi ekonomije I

održanog 13.11.2017. godine

Rezultati I kolokvija iz predmeta Bračno pravo

Rezultati prvog kolokvija iz predmeta Bračno pravo održanog u ponedjeljak, 13.11.2017. godine

Kolokvij iz predmeta Komparativna pravna historija

Prvi kolokvij iz predmeta Komparativna pravna historija održat će se u četvrtak, 23.11.2017. godine u 10.00 sati u sali prve godine. 
Mole se studenti koji obnavljaju godinu, a koji žele pristupiti polaganju kolokvija da se prijave na: sejla@unmo.ba.

Termin I. kolokvija iz predmeta Građansko pravo - opći dio

Poziv za objavu radova u SEE Law Journal-u

The Centre for South East European Law School Network (SEELS) is glad to share with you the (latest) Call for Papers for the new edition of the South East European Law Journal (SEE Law Journal).

Obavještenje za studente I godine

Prvi kolokvij iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu održati će se 21. 11.2017. godine u 10 sati.


Obavještenje za studente druge godine

Termin održavanja prvog kolokvija iz Ustavnog prava I

Apsolventski ispitni rok - DECEMBAR