Nastavnici i saradnici


Redovni profesor
dr.sc. Suzana Bubić


Redovni profesor
dr.sc. Edin Rizvanović

Vanredni profesor
dr.sc. Anita Duraković

Vanredni profesor
dr.sc. Maja Čolaković

Vanredni profesor
dr.sc. Amra Mahmutagić

Vanredni profesor
dr.sc. Amra Jašarbegović

Vanredni profesor
dr.sc. Alena Huseinbegović

Vanredni profesor
dr.sc. Rebeka Kotlo


Viši asistent
dr.sc. Emina Hasanagić

Viši asistent
mr. Sunčica Hajdarović

 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.