ELSA Mostar raspisuje Javni poziv za sudjelovanje na radionici na temu "Prava Ostalih"

ELSA Mostar raspisuje Javni poziv za sudjelovanje na radionici na temu "Prava Ostalih"

Radionica na temu "Prava Ostalih" održat će se 24.2.2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani III. godine sa početkom u 13:00 sati. Predavač na radionici biće gospodin Jakob Finci, bivši veleposlanik Bosne i Hercegovine u Švicarskoj, predsjednik humanitarnog udruženja La Benevolencija, te jedan od podnositelja predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava. 

Prezentacija Međunarodne ljetne škole u Mostaru

Prezentacija Međunarodne ljetne škole u Mostaru

U srijedu, 15.02. u 11:00 u Amfietatru br. 1 Ekonomskog falkulteta održati će se prezentacija Međunarodne ljetne škole ljudskih prava i socijalnog poduzetništva. 

Ovogodišnje, peto izdanje ljetne škole će predstaviti Lars Peter Soltved sa partnerskog Univerzitetskog koledža jugoistočne Norveške.

Domaćin ljetne škole od 29. maja do 10. juna 2017. će biti Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.  

Program obilježavanja 40 godina Univerziteta

Program obilježavanja 40 godina Univerziteta

Univerzitet "Džemal bijedić" ove godine obilježava 40 godina rada. Program obilježavanja 40 godina Univerziteta, čini niz manifestacija u mjesecu februaru, a zvanično počinju u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine sa prijemom penzionisanih zaposlenika kod rektora.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije Mr. sc. Sedada Dedića

Obavijest o odbrani doktorske disertacije Mr. sc. Sedada Dedića

Mr. sc. Sedad Dedić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uloga države u ekonomskoj politici sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu".  
Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 21.2.2017. godine u 12 sati.
Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Konkurs za obavljanje studentske prakse u Kantonalnom tužilaštvu HNK

Konkurs za obavljanje studentske prakse u Kantonalnom tužilaštvu HNK

ELSA Mostar i ELSA BiH realizuju projekat obavljanja studentske prakse u Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru. Konkurs za učešće je otvoren za studente treće i četvrte godine i studente II ciklusa na  Pravnom fakultetu, odnosno studente sa završenim četverogodišnjim studijem. Kandidati moraju biti članovi Evropskog udruženja studenata prava Mostar.