Brucoški sat i dodjela indeksa

Brucoški sat i dodjela indeksa

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat"održati u ponedjeljak 03.10.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 

Dodjela indeksa za studente prve godine biti će obavljena u ponedjeljak, 3.10.2016. godine u 12:00 sati u Sali prve godine u zgradi Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Viša ass. dr Nerma Čolaković - Prguda odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zenici

Viša ass. dr Nerma Čolaković - Prguda odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zenici

Viša ass. dr Nerma Čolaković – Prguda uspješno je odbranila doktorsku disertaciju dana 19.9.2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici  čime je stekla naučni stepen doktora ekonomskih nauka. Zaposlenica našeg Fakulteta je svoju disertaciju „Ekonomska kriza: izazov za ekonomsku teoriju i politiku" odbranila pred Komisijom u sljedećem sastavu:
Dr. Hasan Mahmutović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik
Dr. Azra Hadžiahmetović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor
Dr. Jasmin Halebić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, komentor
Dr. Željko Rička, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član
Dr. Aida Mulalić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.

Doc. dr. Lana Bubalo boravila na Univerzitetu u Antwerpenu u okviru Erasmus programa mobilnosti

Doc. dr. Lana Bubalo boravila na Univerzitetu u Antwerpenu u okviru Erasmus programa mobilnosti

Doc. dr. Lana Bubalo je u periodu od  1. do 30. juna 2016. godine boravila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Antwerpenu, Belgija, u okviru Erasmus Mundus JoinEU-SEE Penta programa mobilnosti i akademske razmjene.
Pored naučnog- istraživačkog rada, prisustvovala je i međunarodnom skupu u organizaciji Odjeljenja za odštetno pravo i pravo osiguranja (De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht) na temu Odštetnih fondova, te ostvarila brojne kontakte i saradnju sa kolegama sa antwerpenskog Pravnog fakulteta. 

Obavijest o odbrani završnog rada Ane Mijačević

Obavijest o odbrani završnog rada Ane Mijačević

 
Ana Mijačević će braniti završni rad pod naslovom: „Odgovornost države za štetu u pravu Evropske unije". 

Odbrana završnog rada će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 11.10.2016. godine u 12 sati.
Završni rad se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Sanje Kavaz Hukić

Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Sanje Kavaz Hukić

 
Mr. sc. Sanja Kavaz Hukić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: 
„Javna preduzeća i tržišno nadmetanje - izazovi javnog sektora na europskom putu". 
 
Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 21.10.2016. godine u 13 sati.
Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.