Regionalno takmičenje iz oblasti medijskog prava

Regionalno takmičenje iz oblasti medijskog prava

U periodu od 5. do 7. decembra 2014. godine, održano je Regionalno takmičenje iz oblasti medijskog prava, u Beogradu.

Pravna klinika iz oblasti ljudskih prava

Pravna klinika iz oblasti ljudskih prava

Dana 22. i 23.11.2014. godine, na Pravnom fakultetu Univerzoteta „Džemal Bijedić" u Mostaru održana je zajednička pravna klinika iz ljudskih prava, pod organizacijom Vijeća Evrope u saradnji sa ELSA-om Mostar i pravnih fakulteta iz Mostara, Zenice, Sarajeva, Banja Luke i Tuzle.

Treće državno takmičenje simulacije suđenja u oblasti krivičnog prava

Treće državno takmičenje simulacije suđenja u oblasti krivičnog prava

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta Moot Court, organizovalo je Drugo državno takmičenje simulacije suđenja u oblasti krivičnog prava.

KONKURS/NATJEČAJ za angažovanje nastavnika - spoljnih saradnika

KONKURS/NATJEČAJ za angažovanje nastavnika - spoljnih saradnika

KONKURS/NATJEČAJ za angažovanje nastavnika - spoljnih saradnika u 2014/2015. godini

Kako se upisati na Pravni fakultet?

Kako se upisati na Pravni fakultet?

Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).

Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu/septembru.