Dr. Stefan Pürner održao predavanje na Pravnom fakultetu

Dr. Stefan Pürner održao predavanje na Pravnom fakultetu

 U utorak, 11.4.2017. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru održano je predavanje pod nazivom „Tamna strana njemačkog prava - građansko pravo kao sredstvo diskriminacije Jevreja u nacionalsocijalizmu". Predavanje je održao dr. Stefan Pürner, rukovodilac Sektora za BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju u Njemačkoj fondaciji za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). 
Dr. Pürner je prisutne upoznao sa građanskopravnom diskriminacijom Jevreja u bračnom pravu, izvršnom pravu i privrednom pravu, uz prezentaciju zanimljivih primjera iz sudske prakse. 
Predavanju su prisustvovali nastavnici, saradnici i studenti Pravnog fakulteta. 

Održan 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Održan 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), u petak i subotu, 31.3. i 1.4.2017. godine, u Sali hotela Old Town u Mostaru, održan je 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava pod nazivom „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima".

Javni konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava

Javni konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava

 
 
Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA IZ PRAVNIH NAUKA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU.
 
 
 Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 18.4.2017. godine.
 

Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija

Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija

Održano predavanje o zaštiti ličnih podataka

Održano predavanje o zaštiti ličnih podataka

U povodu obilježavanja evropskog dana zaštite ličnih podataka, u petak 10.3.2017. godine na Pravnom fakultetu je održano predavanja o značaju zaštite ličnih podataka. Predavanje je održala Nedžmija Kukričar, stručna savjetnica za inspekcijski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH. Predavanju su prisustvovali studenti pravnih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" i Sveučilišta u Mostaru.